Strojevi za vakuumsku komoru dizajnirani da zadovolje sve zahtjeve za vakuumsko pakiranje.
Jednostruka vakuumska komora, dvostruka vakuumska komora i automatska komorna traka.